Ochrana osobných údajov

Aké osobné údaje spracovávame

Štandardne nespracovávame žiadne osobné údaje. Výnimku tvoria nasledujúce prípady:

  • Kontaktovanie nás formou e-mailu – ak to je účelové (napríklad pre účely komunikácie ohľadom potenciálnej objednávky či podobne), uchovávame Vašu e-mailovoú adresu a osobné údaje, ktoré ste v e-mailovej komunikácii uviedli (napríklad v hlavičke alebo päte e-mailu apod.). Tieto údaje sú uložené iba po dobu nevyhnutne nutnú k vybaveniu záležitosti, ohľadom ktorej nás kontaktujete, a nie sú využívané pre žiadne ďalšie účely.
  • Ak ste naším klientom, potom uchovávame údaje, ktoré umožňujú realizovať Vami objednané služby či nákup Vami objednaných (a nami dodávaných) produktov – teda kontaktné údaje, prípadne ďalšie kontakty, ktoré ste nám v rámci obchodného styku dobrovoľne poskytli.